Raport nr 39/2017 (18.07.2017)

Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Setanta S.A dalej: "Emitent"  informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. otrzymał od Prezesa Zarządu - Pana Conalla McGuire, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

 

The Management Board of Setanta S.A further: "The Issuer" informs that on July 18, 2017 he received from the President of the Management Board - Mr. Conall McGuire, notice under Art. 19 sec. 1 (a) of European Parliament and Council Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse concerning transactions by the manager.

The content of the notification is provided by the Issuer enclosed.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.