Zarząd

Marcin Borowik

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Administracja. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo. 

Ukończył studia podyplomowe z Wyceny nieruchomości oraz z Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. 

Aktualnie słuchacz studiów MBA Zarządzanie powyższej uczelni. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2013 r. od pracy dla firmy Aquablock. Następnie w latach 2014-2015 pracował w wymiarze sprawiedliwości m.in. Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym. 

Odbył liczne kursy m.in. obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, a także w zakresie lobbingu. 

Od 2016 r. wspierał grupę kapitałową Setanta S.A. w obszarze relacji inwestorskich oraz świadczył usługi prawne poprzez swoja firmę Lex & Corporate Finance. 

Od 2017 r. pełni lub pełnił funkcje Prezesa Zarządu m.in. w zarządach spółek: Kantorino sp. z o.o., Fotowoltaika Mazowiecka sp. z o.o., Fotowoltaika Lubelska sp. z o.o., Farma Wiatrowa Jeżewo sp. z o.o., CEV PV1 sp. z o.o., CEV PV2 sp. z o.o. 

Przewodniczy Radzie Nadzorczej spółki PRIDE Gaming sp. z o.o. 

Interesuje się rynkami kapitałowymi, inwestycyjnym rynkiem nieruchomości oraz technologią blockchain. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.