Raporty okresowe
Raporty EBI
Raporty ESPI
data numer Tytuł Załączniki
28.11.2014 27/2014 Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 28 listopada 2014 r. File
17.11.2014 26/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A.
07.11.2014 24/2014 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą - EBC Solicitors S.A.
31.10.2014 23/2014 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia File
28.10.2014 22/2014 Podjęcie decyzji i pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A. File
07.10.2014 21/2014 Korekta raportu bieżącego nr 20/2014
06.10.2014 20/2014 Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta
30.09.2014 19/2014 Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta
27.06.2014 17/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. File
24.06.2014 15/2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
16.06.2014 14/2014 Plan rozwoju Grupy Kapitałowej Setanta S.A. w latach 2014-2016
30.05.2014 13/2014 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia File
19.05.2014 12/2014 Zmiana nazwy firmy Emitenta
09.04.2014 9/2014 Powołanie Zarządu Spółki
09.04.2014 10/2014 Zmiana składu Rady Nadzorczej
08.04.2014 8/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2014 roku File
20.03.2014 7/2014 Zbycie aktywów o istotnej wartości przez jednostkę zależną Emitenta
12.03.2014 6/2014 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia File
21.02.2014 5/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej.
04.02.2014 3/2014 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
03.02.2014 2/2014 Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta
21.01.2014 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku