Model biznesowy

Działalność inwestycyjna Setanty ASI S.A. realizowana jest głównie na rynku inwestycji niepublicznych. Włączamy się w budowanie wartości przedsiębiorstwa. Współpracujemy z funduszami seed i venture capital oraz z prywatnymi inwestorami. 


Planowany średni okres inwestycji to 5 lat. Po upływie tego okresu następuje wyjście z inwestycji poprzez debiut przedsiębiorstwa na rynku NewConnect / GPW lub sprzedaż udziałów bądź akcji inwestorowi finansowemu lub branżowemu. 

Przedsięwzięcia spółki można podzielić na dwie podstawowe kategorie: 
1. Venture Capital – inwestycje w projekty o wysokim potencjale wzrostu, znajdujące się równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju;
2. Projekty restrukturyzacyjne.

Aktualnie dla spółki Setanta ASI S.A. priorytetem są spółki portfelowe, które po rozpoczęciu komercjalizacji produktów mają szansę osiągnięcia dynamicznego wzrostu przychodów i zysków. Jednocześnie analizujemy nowe inwestycje w spółki z perspektywicznych branż.

Zarząd Setanta ASI S.A. posiada doświadczenie w restrukturyzacji i optymalizacji działalności start-upów.

Ponadto Setanta ASI S.A. współpracuje z inwestorami indywidualnymi (są to głównie przedsiębiorcy z długoletnim doświadczeniem budowania biznesu). Oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych przeprowadzane są przez Komitet Inwestycyjny.
Setanta ASI S.A. finansuje działalność inwestycyjną ze środków własnych, wypracowanych z działalności inwestycyjnej.

Jednostka Inwestycyjna Setanta jest aktywna w obszarach:

- Nieruchomości
- Projekty globalne (firmy z potencjałem na międzynarodową ekspansję, dynamiczne, małe i średnie firmy)
- Projekty lokalne (dynamiczne małe i średnie firmy operujące na rynku lokalnym w niszach gospodarczych)

W każdym z obszarów realizowane są rózne strategie biznesowe - Setanta stanowi więc mix strategii, dzięki którym portfel Inwestycyjny Spółki ma w długim okresie systematycznie zwiększać swoją wartość.