Case study

Poniżej przedstawiono przykładowe transakcje w poszczególnych obszarach działalności Jednostki Inwestycyjnej Setanta ASIS.A.

 

Nieruchomości

W segmencie nieruchomości Setanta, za pośrednictwem spółek portfelowych, przeprowadziła liczne transakcje wg wybranych strategii inwestycyjnych:

1.Zakup dla wzrostu wartości;

2.Zakup lokalu na wynajem;

3.Cesja praw umowy.

Średnia IRR z ww. strategii w latach 2007-2014 (część spółek istniała przed powstaniem Setanty S.A.) wyniosła 20%.

 

Venture Capital

W segmencie Venture Capital (poprzez Spartan Capital S.A.) przeprowadzone zostały m.in. przykładowe transakcje oraz prace restrukturyzacyjne: 

1. IMAGIS S.A.

Grudzien 2010 / Styczen 2011

Inwestycja w akcje spółki Imagis S.A.

Imagis S.A. jest polską firmą, która od 1992 roku dostarcza Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Tworzy mapy cyfrowe, systemy nawigacji GPS oraz dystrybuuje urządzenia mobilne.

Lipiec 2011

Sprzedaż na rzecz inwestora finansowego całego pakietu akcji Imagis S.A.

Po 7 miesiącach od zaangażowania Spartan Capital S.A. zrealizowała zysk na poziomie 66%.

2. DM Prospectus S.A. / dawniej Dom Maklerski DFP sp. z o.o.

Maj 2012

W maju 2012 roku Spartan Capital S.A. nabył akcje Domu Maklerskiego DFP sp. z o.o.

Po uzgodnieniu z głównym udziałowcem spółki założeń planu restrukturyzacyjnego polegającego m.in. na położeniu nacisku na sprzedaż usług, zmianie identyfikacji podmiotu (w tym zmiana nazwy i formy prawnej), zwiekszeniu kapitałów własnych oraz udzieleniu pożyczki podporządkowanej udało się doprowadzic do stabilnego rozwoju biznesu.

Listopad 2013

W listopadzie 2013 roku (po 18 miesiącach) Spartan Capital S.A. zbyła cały pakiet akcji realizując zysk na poziomie 80%.

3. MODE S.A.

Luty 2011 / Grudzien 2012

Spartan Capital S.A. wspólnie z koinwestorami w lutym 2011 zainwestowała w spółkę Mode Sp. z o.o., dostrzegając potencjał wytwarzanych przez nią produktów i możliwość poprawienia jej sytuacji. Przy wsparciu dotychczasowego udziałowca Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wprowadzono plan ratunkowy polegający między innymi na:

- położeniu nacisku na sprzedaż m.in. poprzez stworzenie nowej identyfikacji firmy i produktów;

- wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży;

- udzieleniu, krótkiej pożyczki obrotowej;

- zmianie w dziale handlowym, a nastepnie zmianie zarządu;

- wprowadzeniu motywacyjnego planu dla zarządu.

Efektem ww. działań było odnotowanie na koniec 2012 r. pierwszego w historii zysku netto za cały rok. W 2013 r. spółka dynamicznie zwiekszyła przychody i zysk. Prace wspomagające zarząd są cały czas kontynuowane. Pod koniec 2013 roku Spartan Capital zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Mode S.A. 

4. KANTORINO SP. Z O.O.

Grudzień 2012

Inwestycja w udziały spółki Kantorino sp.z o.o. prowadzącej kantor internetowy kantoris.pl nastąpiła w grudniu 2012 roku.

Spółka wymagała pilnego doinwestowania i zwiększenia sprzedaży. Dzięki wsparciu Spartan Capital S.A. udało się zarówno zwiększyć obroty, bazę klientów, jak i po  pierwszym półroczu 2013 osiągnąć zysk netto. 


W dniu 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki Setanta S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka Przejmowana).

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Energetyka (OZE)

W segmencie energetycznym (OZE) realizowanych jest siedem projektów, zarząd spółki Setanta S.A. uczestniczył w transakcjach sprzedaży (w tym procesy due diligence) projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce i Europie Południowej.