Raport nr 12/2017 (02.06.2017)

Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi alternatywnych spółek inwestycyjnych („ASI") oraz obowiązkiem dostosowania działalności podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla ASI do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej "UoFI"), w dniu 2 czerwca 2017 roku Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.
 
Polityka inwestycyjna Emitenta nie ulega zmianie - celem jest wzrost wartości aktywów netto w długim terminie.