Raport nr 41/2017 (19.07.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19.07.2017 r.  powzięła wiadomość o otrzymaniu przez spółkę z portfela Emitenta (zależna w 100%) PIASECZO PARK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ww. dniu ostatecznej decyzji nr 382/2017 od Starosty Piaseczyńskiego w kwestii:
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę.


Wskazana decyzja dotyczy  budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1169,91 m2 oraz lokali usługowych 95,72 m2. Projekt budowlany przewiduje dwadzieścia cztery lokale mieszkalne oraz dwa  lokale użytkowe.

 

__________________________________________________________________________________

The Management Board of SETANTA SA (the "Issuer"), based in Warsaw, informs that on 19.07.2017 it has received a notification of receipt by the Issuer's portfolio (100% subsidiary) of PIASECZNO PARK SP. Z O.O. The date of final decision no. 382/2017 from the Piaseczynski Starost:
Approval of construction design and granting of construction and demolition permit.


This decision concerns the construction of a multi-family residential building with services on the ground floor and an underground garage with a usable area of ​​1169.91 m2 and 95.72 m2 of service space. The building design provides for twenty four residential units and two commercial premises.