Raport nr 37/2017 (14.07.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r.  Emitent podpisał umowę inwestycyjna z organizacją esportową Pride Gaming sp. z o.o., a także objął 20% udziałów w kapitale spółki Pride Gaming sp. z o.o.

 

Pride Gaming prowadzi m.in. drużynę Counter Strike: Global Offensive – Mistrzów Polskiej Ligi Esportowej, Zdobywców Pucharu Polski, jest członkiem założycielem eligi.

Zarząd Emitenta ocenia, że dzięki przeprowadzonej transakcji będzie ona mogła uczestniczyć w dynamicznym rozwoju segmentu sportów elektronicznych, osiągając tym samym wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

________________________________________________________________________________

SETANTA Management Board S.A. (The "Issuer"), based in Warsaw, informs that on July 14, 2017 the Issuer signed an investment agreement with Pride Gaming sp. Z oo.o. and also acquired a 20% stake in Pride Gaming sp. Z o.o.

 

Pride Gaming leads among others. Counter Strike Team: Global Offensive - Champions of the Polish Esport League, Polish Cup Winners, is a founding member of eligi.

The Issuer's Management Board believes that through its transaction, it will be able to participate in the dynamic development of the electronic sports segment, thus achieving a high rate of return on invested capital.

 

This current report contains confidential information within the meaning of art. 7 of Regulation (EU) No 596/14 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014