Raport nr 16/2017 (14.06.2017)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 14 czerwca 2017

Zarząd Spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. :
1. Piotr Boliński  - 800 000 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 55,69 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 18,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
2. Spółka BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 636.480 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 44,31 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 14,77 % głosów w ogólnej liczbie głosów.