Raport nr 28/2017 (27.06.2017)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 27 czerwca 2017

Zarząd Spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r. :

1. Piotr Boliński - 800 000 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 100 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 18,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

The Management Board of SETANTA S.A. With its registered office in Warsaw, submits below the list of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of SETANTA S.A. June 27, 2017:

1. Piotr Boliński - 800,000 ordinary bearer shares and the same number of votes, constituting 100% of votes at this general meeting and 18.57% of the total number of votes.