Raport nr 2/2017 (16.01.2017)

Uchwały Zarządu Giełdy w przedmiocie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na Rynku Głównym GPW akcji Spółki oraz wykluczenia tych akcji z alternatywnego systemu obrotu

Zarząd Setanta S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka") informuje, że w dniu 16.01.2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW") podjął następujące Uchwały dotyczące:

1. wykluczenia z dniem 19.01.2017 roku z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F Spółki, w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji (Uchwała nr 47/2017),


2. dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 19.01.2017 roku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F Spółki (Uchwała nr 48/2017),


3. wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 19.01.2017 r. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F Spółki (Uchwała nr 49/2017),

 

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne