Raport nr 25/2017 (23.06.2017)

Setanta S.A. przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Zarząd spółki SETANTA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017 roku  Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23 czerwca 2017 roku.