Raport nr 25/2017 (23.06.2017)

Setanta S.A. przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Zarząd spółki SETANTA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017 roku  Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23 czerwca 2017 roku.

_________________________________________________________________________________

The Management Board of SETANTA S.A. ("The Company") announces that on June 23, 2017, the Company joined the Liquidity Support Program, as confirmed by the Stock Exchange Announcement dated June 23, 2017.