Raport nr 10/2017 (31.05.2017)

Korekta wybranych danych zawartych w raporcie rocznym za 2016 r.

Zarząd SETANTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że koryguje Notę 28 WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ, zawartą w załączniku „SETANTA_sprawozdanie_finansowe_za_2016.pdf” rocznego raportu (R) za 2016 r. opublikowanego dnia 28 kwietnia 2017 r., poprzez  rozszerzenie jej zawartości o szczegółowe dane dotyczące wynagrodzenia wypłaconego lub należnego członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Wskazana korekta nie ma wpływu na prezentowane w raporcie okresowym za rok 2016 r. dane finansowe - pozostała treść ww. raportu pozostaje poprawna i nie wymaga korekty.

Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany raport roczny za 2016 r. uwzględniający rozszerzoną Notę 28 zawierające szczegółowe dane.