Raporty okresowe
Raporty EBI
Raporty ESPI
data numer Tytuł Załączniki
14.12.2017 52/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta ASI S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
02.10.2017 51/2017 Setanta ASI S.A. Raport okresowy za I półrocze 2017 r. - korekta File
23.08.2017 49/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
19.08.2017 47/2017 SETANTA ASI S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki File
17.08.2017 46/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
10.08.2017 45/2017 Zmiana nazwy (firmy) Emitenta
20.07.2017 42/2017 Korekta raportu bieżącego nr 41/2017
20.07.2017 43/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
20.07.2017 44/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
19.07.2017 41/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
18.07.2017 39/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
18.07.2017 40/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
18.07.2017 38/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
14.07.2017 37/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
05.07.2017 31/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
05.07.2017 32/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
04.07.2017 29/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
04.07.2017 30/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
27.06.2017 26/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
27.06.2017 27/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Setanta S.A. File
27.06.2017 28/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 27 czerwca 2017
23.06.2017 25/2017 Setanta S.A. przystąpienie do Programu Wspierania Płynności
23.06.2017 23/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
23.06.2017 24/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
22.06.2017 20/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
22.06.2017 21/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
22.06.2017 22/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
19.06.2017 18/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
19.06.2017 19/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
14.06.2017 15/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Setanta S.A. File
14.06.2017 16/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki SETANTA S.A. w dniu 14 czerwca 2017
14.06.2017 17/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
08.06.2017 14/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
08.06.2017 13/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
02.06.2017 12/2017 Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
01.06.2017 11/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki File
31.05.2017 9/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
31.05.2017 10/2017 Korekta wybranych danych zawartych w raporcie rocznym za 2016 r.
26.05.2017 8/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
24.05.2017 7/2017 Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
18.05.2017 6/2017 Zwołanie ZWZ spółki SETANTA S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. File
07.04.2017 5/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
06.02.2017 4/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
20.01.2017 3/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
16.01.2017 2/2017 Uchwały Zarządu Giełdy w przedmiocie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na Rynku Głównym GPW akcji Spółki oraz wykluczenia tych akcji z alternatywnego systemu obrotu
11.01.2017 1/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File