Raporty okresowe
Raporty EBI
Raporty ESPI
data numer Tytuł Załączniki
23.12.2016 31/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
19.12.2016 30/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
14.12.2016 29/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
09.12.2016 25/2016 Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
09.12.2016 26/2016 Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
09.12.2016 27/2016 Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
09.12.2016 28/2016 Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
07.12.2016 24/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
05.12.2016 22/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
05.12.2016 23/2016 Zawarcie umowy, informacja poufna
29.11.2016 21/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
23.11.2016 20/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
02.11.2016 19/2016 Zawarcie umowy, informacja poufna
21.10.2016 12/2016 Zmiana stanu posiadania
21.10.2016 13/2016 Zmiana stanu posiadania
21.10.2016 14/2016 Zmiana stanu posiadania
21.10.2016 15/2016 Zmiana stanu posiadania
21.10.2016 16/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
21.10.2016 17/2016 Powiadomienie o transakcji na akcjach Setanta S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze File
21.10.2016 18/2016 Zawarcie umowy, informacja poufna
21.06.2016 11/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ SETANTA S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.
24.05.2016 9/2016 Korekta raportu 7/2016 - Zmiana stanu posiadania
24.05.2016 8/2016 Korekta raportu 5/2016 - Zmiana stanu posiadania
24.05.2016 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia File
29.04.2016 4/2016 Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną
29.04.2016 5/2016 Zmiana stanu posiadania
29.04.2016 6/2016 Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
29.04.2016 7/2016 Zmiana stanu posiadania
22.02.2016 3/2016 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
08.02.2016 2/2016 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
11.01.2016 1/2016 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta