CEV S.A. CEV S.A.

Obszar działalności: Energetyka (OZE)

Data założenia: 12/2010

Siedziba: Warszawa

Zarząd: Piotr Boliński, Konrad Szwedziński

Strona internetowa: www.cevsa.pl

O spółce

Działalność w sektorze energetycznym - Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) prowadzona jest poprzez Clean Energy Venture S.A. - CEV (www.cevsa.pl).

CEV to firma deweloperska, skoncentrowana na rozwoju projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych od etapu greenfield do pozwolenia na budowę. CEV finansuje / współfinansuje prace rozwojowe i aktywnie w nich uczestniczy, stawiając sobie za cel wysoką jakość i ekonomiczną efektywność realizowanych farm.

W obszarze jej inwestycyjnego zainteresowania mieszczą się także małe oraz średnie firmy produkcyjne i usługowe z sektora czystych technologii (Cleantech).