Excelead S.A. Excelead S.A.

Obszar działalności: Spółka technologiczno-softwarowa

Data założenia: 02/2012

Siedziba: Warszawa

Zarząd: członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Piotr Boliński

Strona internetowa: excelead.pl

O spółce

Model działalności

 

Spółka Excelead S.A. jest autorem dwóch innowacyjnych narzędzi pro-sprzedażowych dla firm. Pierwsze z nich Calltracker analizuje źródła ruchu telefonicznego przy­chodzącego do firmy. Zbierane dane wspierają wyniki sprzedażowe oraz umożliwiają podejmowanie skutecznych decyzji i optymalizowanie prowadzonych działań marketin­gowych w oparciu o ich efektywność. Calltracker to Google Analytics ruchu telefonicznego. Coraz więcej firm korzysta z narzędzi, które poprawią skuteczność ich sprzedaży oraz zwrot z inwestycji w marketing
i reklamę. Drugie narzędzie Clientel jest rozwiązaniem call to action i przyczynia się do zwiększenia sprzedażowego ruchu telefonicznego pozyskiwanego ze strony internetowej. Generuje wysokiej jakości leady telefoniczne. Badania wskazują, że rozwiązania tego typu pozwalają uzyskać nawet 75% więcej rozmów te­lefonicznych z potencjalnymi klientami. Ponadto, spółka Excelead wykonuje dla klientów zoptymalizowane pod kątem SEO strony internetowe. Narzędzia sprzedawane są
w modelu SaaS.

Pozycja na rynku

Calltracker ma mocną pozycję rynkową. Konkurencja jest mała. Z rozwiązania korzysta kilkadziesiąt firm. Systematycznie pojawiają się nowi klienci. Barierą wejścia jest większa popularność analizowania zachowań konsumentów w internecie, aniżeli interakcji dokonywanych na płaszczyźnie internet - telefon. Trend wykorzystywania coraz nowszych narzędzi analitycznych skłania coraz więcej firm do korzystania również z tego typu rozwiązań.

Clientel nie jest obecny na rynku. Zamierzamy dopiero za­proponować nasze rozwiązanie klientom. Konkurencja w tym segmencie jest duża. Wzrastająca konkurencja stanowi barierę wejścia na ten rynek.

Perspektywy rozwoju

Docelowym rynkiem dla Excelead S.A. są firmy posiadające strony internetowe. Według badań http://www.coig.com.pl
w Polsce działa blisko 2,3 mln firm. Różne źródła podają, że od 60 do 85% z nich posiada własną stronę www. Średnio mamy więc do czynienia z ok. 1,5 mln podmiotów, które mogą być zainteresowane naszymi produktami.  10% z nich przeznacza ponad 2 tys. zł miesięcznie na różnego rodzaju działania marketingowe w sieci.

Na tej podstawie potencjalny rynek podmiotów zaintereso­wanych usługami Excelead S.A. w Polsce szacujemy na wiel­kość od 160 tys. do nawet 1 mln firm. Dodatkowo rośnie świadomość klientów o możliwościach optymalizacji budżetu reklamowego (Calltracker) i o istnieniu narzędzi sprzedażowych zwiększających ilość klientów - leadów sprzedażowych (Clientel).

Rynki zagraniczne stanowią wielokrotność potencjału polskiego rynku.

Spółka prognozuje w latach 2017-2019 wysoki wzrost przycho­dów przekraczający 100% rocznie. W następnych latach dyna­mika wzrostu biznesu będzie kształtowała się nieco niżej.

Tak szybka dynamika rozwoju jest możliwa ze względu na niską bazę startową. Duży wpływ na realizację planu będą miały również działania zmierzające do zwiększenia zespołu sprzedażowego, wejście na rynek z produktem Clientel oraz wejście na rynki za­graniczne z produktem Calltracker.

Skuteczne ich wdrożenie po­winno przełożyć się na zdecydowanie lepsze osiągnięcia sprze­dażowe